0904.348.068

WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ TẠI HẢI PHÒNG

datashop.vn

TRUNG TÂM DATASHOP

Địa chỉ: 49 - Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0904.348.068 - 0907928778

Email: datashophp@gmail.com