0904.348.068

WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ TẠI HẢI PHÒNG

DATASHOP.VN

Facebook Gucci Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến


Tương thích với các dòng máy : SJCAM M10, SJ4000, SJ4000+, SJ4000 WIFI, SJ5000, SJ5000 WIFI, SJ5000+, SJ5000X.

Dung lượng 900mAh