0904.348.068

WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ TẠI HẢI PHÒNG

DATASHOP.VN

Facebook Gucci Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến
  • Western Digital Caviar Blue
  • 3200AAKX
  • 7200 RPM SATA 6.0GB /s , SATA 3
  • Desktop Hard Disk Drive