0904.348.068

WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ TẠI HẢI PHÒNG

DATASHOP.VN

Facebook Gucci Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến
SJCAM M10, SJ4000, SJ5000,... BATTERY CHARGER
Input: Micro USB 5 V/2A 
Output: 4.35 V/0.8A * 2
 Phù Hợp cho: SJCAM M10, M20, SJ4000 seria, SJ5000 seria